[mythtv-users] Feature request...

Warpme warpme at o2.pl
Fri Jul 15 09:52:19 EDT 2005


Hi *

I found, MythTV isn't ready for spaces in programme channel string in
XMLTV file.

If I have in XMLTV file tag programme channel="TVP 1" and in channel
editor defined XMLTV ID as "TVP 1". Running mythfilldatabase is
reporting: TVP - unknown channel.

Is here possibility to modify MythTV for accepting spaces in tag
programme channel ?

Thx

-- 
cYa, 3.14iotr/2
Nie ma złych systemów operacyjnych. Może tylko brakować alkoholu !!!
W takiej sytuacji dobry programista wiesza się wraz z programem.... ;-P
Hiroshima'45;   Czernobyl'86;   Windows'95

Zwrotne bajty daj na "warpme_removeit_ at o2.pl"


More information about the mythtv-users mailing list