[mythtv-users] Help with wakeup?

Jan Johansson j2 at mupp.net
Wed Oct 14 05:25:45 UTC 2009


>Add hpet=disable to kernel options in /boot/grub/menu.lst (REQUIRED at

Should I also disable HPET in BIOS then?


-- 
Meddelandet har kontrollerats mot virus samt skadligt 
innehåll av MailScanner och förmodas vara säkert.More information about the mythtv-users mailing list