[mythtv-users] Motherboard recommendation?

Jan Johansson j2 at mupp.net
Thu Mar 29 01:19:41 UTC 2007


>The Asus M2NPV-VM requires a daughtercard to get optical and copper

Is that included, or an option?


-- 
Meddelandet har kontrollerats mot virus samt skadligt 
innehåll av MailScanner och förmodas vara säkert.More information about the mythtv-users mailing list