[mythtv-users] OSD from Windows?

Jan Johansson j2 at mupp.net
Wed Mar 28 23:40:54 UTC 2007


I've been over the list archives, Wiki and similar, but i still wonder:
Does it exist a util to be able to send a mythtvosd message from a
windows box?

-- 
Meddelandet har kontrollerats mot virus samt skadligt 
innehåll av MailScanner och förmodas vara säkert.More information about the mythtv-users mailing list