[mythtv-firehose] mythtv/devel/action-redo commit: e1c65243c by Gavin Hurlbut (Beirdo)

MythTV noreply at mythtv.org
Tue Apr 10 07:42:19 UTC 2012


   Author: Gavin Hurlbut <ghurlbut at mythtv.org>
 Change Date: 2012-03-19T13:43:54-07:00
  Push Date: 2012/04/10 00:41:52 -0700
 Repository: mythtv
   Branch: devel/action-redo
New Revision: e1c65243c2476f21d451ceaf1937a8020002b417
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/e1c65243c

Log:

Convert customEvent in PBB to mythactions

Modified:

  mythtv/programs/mythfrontend/playbackbox.cpp
  mythtv/programs/mythfrontend/playbackbox.hMore information about the mythtv-firehose mailing list