[mythtv-firehose] mythtv/devel/action-redo commit: 4db3451f2 by Gavin Hurlbut (Beirdo)

MythTV noreply at mythtv.org
Tue Apr 10 07:42:16 UTC 2012


   Author: Gavin Hurlbut <ghurlbut at mythtv.org>
 Change Date: 2012-03-06T17:43:28-08:00
  Push Date: 2012/04/10 00:41:52 -0700
 Repository: mythtv
   Branch: devel/action-redo
New Revision: 4db3451f260b0052032db7781b8ccc17aa77c520
  Changeset: https://github.com/MythTV/mythtv/commit/4db3451f2

Log:

OK, templated. Messy, but cleaner :)

Removed:

  mythtv/libs/libmythbase/mythactions.cpp

Modified:

  mythtv/libs/libmyth/mythconfigdialogs.cpp
  mythtv/libs/libmyth/mythconfigdialogs.h
  mythtv/libs/libmythbase/libmythbase.pro
  mythtv/libs/libmythbase/mythactions.hMore information about the mythtv-firehose mailing list