[mythtv] [PATCH][Mythweb][i18n] Nederlands.php

Steven Cruysberghs steven.cruysberghs at tiscali.be
Sat Jul 10 11:23:13 EDT 2004


changed default timeformat and added/changed a few translations.

Steven
-------------- next part --------------
? Nederlands.patch
Index: Nederlands.php
===================================================================
RCS file: /var/lib/mythcvs/mythweb/languages/Nederlands.php,v
retrieving revision 1.14
diff -u -d -r1.14 Nederlands.php
--- Nederlands.php	23 Jun 2004 06:27:20 -0000	1.14
+++ Nederlands.php	10 Jul 2004 15:16:59 -0000
@@ -3,8 +3,8 @@
 define ('_LANG_LANGUAGE_NAME', 'Nederlands');
 
 /* Default date and time formats */
-define('generic_date', '%e %b, %Y');
-define('generic_time', '%I:%M %p');
+define('generic_date', '%b %e, %Y');
+define('generic_time', '%H:%M');
 
 /* Set locale to Dutch */
 setlocale(LC_ALL, 'nl_NL');
@@ -165,7 +165,8 @@
 define ('_LANG_CHANNUM',     'Zender');
 define ('_LANG_AIRDATE',     'Uitgezonden');
 define ('_LANG_LENGTH',      'Lengte');
-define ('_LANG_COMMANDS',     'commands');
+define ('_LANG_COMMANDS',     'Wijzig');
+define ('_LANG_STATUS',      'Status');
 define ('_LANG_DONT_RECORD',   'Niet Opnemen');
 define ('_LANG_ACTIVATE',     'Activeren');
 define ('_LANG_NEVER_RECORD',   'Nooit Openemen');
@@ -188,6 +189,7 @@
 define ('_LANG_DUP_METHOD',    'Heruitzending detectie');
 define ('_LANG_CATEGORY_TYPE',  'Categorietype');
 define ('_LANG_EXACT_MATCH',   'Exacte zoekterm');
+define ('_LANG_ANY',   	 'Alle');
 
 /* recorded_programs.php */
 define ('_LANG_SHOW_RECORDINGS',  'Overzicht opnames');


More information about the mythtv-dev mailing list