[mythtv] [PATCH] mythweather danish translation

Martin Moeller martin at martinm-76.dk
Thu Jul 3 00:57:38 EDT 2003


Find attached the danish translation of mythweather.
I believe I got everything. Here's hoping...

/Martin.
-------------- next part --------------
? i18n/mythweather_dk.qm
? i18n/mythweather_dk.ts
Index: i18n/i18n.pro
===================================================================
RCS file: /var/lib/mythcvs/mythweather/i18n/i18n.pro,v
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.2 i18n.pro
--- i18n/i18n.pro	22 May 2003 16:59:42 -0000	1.2
+++ i18n/i18n.pro	2 Jul 2003 21:54:00 -0000
@@ -3,8 +3,9 @@
 TEMPLATE = app
 CONFIG -= moc qt
 
-trans.path = $${PREFIX}/share/mythtv/i18n/
-trans.files = mythweather_es.qm mythweather_ca.qm mythweather_nl.qm
+trans.path  = $${PREFIX}/share/mythtv/i18n/
+trans.files = mythweather_es.qm mythweather_ca.qm mythweather_nl.qm
+trans.files += mythweather_dk.qm
 
 INSTALLS += trans
 
Index: i18n/translate.pro
===================================================================
RCS file: /var/lib/mythcvs/mythweather/i18n/translate.pro,v
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.2 translate.pro
--- i18n/translate.pro	22 May 2003 16:59:42 -0000	1.2
+++ i18n/translate.pro	2 Jul 2003 21:54:02 -0000
@@ -1,3 +1,4 @@
 SOURCES += ../mythweather/weather.cpp 
 
-TRANSLATIONS = mythweather_es.ts mythweather_ca.ts mythweather_nl.ts
+TRANSLATIONS = mythweather_es.ts mythweather_ca.ts mythweather_nl.ts
+TRANSLATIONS += mythweather_dk.ts
Index: mythweather/weather-ui.xml
===================================================================
RCS file: /var/lib/mythcvs/mythweather/mythweather/weather-ui.xml,v
retrieving revision 1.6
diff -u -r1.6 weather-ui.xml
--- mythweather/weather-ui.xml	24 May 2003 05:37:22 -0000	1.6
+++ mythweather/weather-ui.xml	2 Jul 2003 21:54:03 -0000
@@ -92,6 +92,7 @@
     <value lang="ES">Cargando...</value>
     <value lang="CA">Carregant?...</value>
     <value lang="NL">Bezig laden...</value>
+    <value lang="DK">Indl??ser...</value>
    </textarea>
    <textarea name="retrieve" draworder="3" align="center">
     <font>timedate</font>
@@ -100,6 +101,7 @@
     <value lang="ES">[ obteniendo datos meteorol??gicos ... ]</value>
     <value lang="CA">[ recuperant dades meteorol??giques ... ]</value>
     <value lang="NL">[ bezig ophalen weerbericht ... ]</value>
+    <value lang="DK">[ henter vejr data ... ]</value>
    </textarea>
   </container>
 
@@ -159,6 +161,7 @@
     <value lang="ES">el tiempo ahora</value>
     <value lang="CA">dades actuals</value>
     <value lang="NL">vandaag</value>
+    <value lang="DK">Nuv??rende forhold</value>
    </textarea>
    <textarea name="humiditylbl" draworder="5">
     <context>1</context>
@@ -168,6 +171,7 @@
     <value lang="ES">Humedad</value>
     <value lang="CA">Humitat</value>
     <value lang="NL">Vochtigheid</value>
+    <value lang="DK">Luftfugtighed</value>
    </textarea>
    <textarea name="humidity" draworder="5" align="right">
     <context>1</context>
@@ -182,6 +186,7 @@
     <value lang="ES">Presi??n</value>
     <value lang="CA">Pressi??</value>
     <value lang="NL">Luchtdruk</value>
+    <value lang="DK">Lufttryk</value>
    </textarea>
    <textarea name="barometer" draworder="5" align="right">
     <context>1</context>
@@ -196,6 +201,7 @@
     <value lang="ES">Viento</value>
     <value lang="CA">Vent</value>
     <value lang="NL">Wind</value>
+    <value lang="DK">Vind</value>
    </textarea>
    <textarea name="winddata" draworder="5" align="right">
     <context>1</context>
@@ -209,7 +215,7 @@
     <value>Visibility</value>
     <value lang="ES">Visibilidat</value>
     <value lang="CA">Visibilitat</value>
-    <value lang="NL">Zichtbaarheid</value>
+    <value lang="DK">Sigtbarhed</value>
    </textarea>
    <textarea name="visibility" draworder="5" align="right">
     <context>1</context>
@@ -224,6 +230,7 @@
     <value lang="ES">Sensaci??n</value>
     <value lang="CA">Sensaci??</value>
     <value lang="NL">Lucht Koelte</value>
+    <value lang="DK">Vindafk??let luft</value>
    </textarea>
    <textarea name="windchill" draworder="5" align="right">
     <context>1</context>
@@ -238,6 +245,7 @@
     <value lang="ES">Radiaci??n solar (UV)</value>
     <value lang="CA">Radiaci?? solar (UV)</value>
     <value lang="NL">UV Index</value>
+    <value lang="DK">UV Indeks</value>
    </textarea>
    <textarea name="uvlevel" draworder="5" align="right">
     <context>1</context>
@@ -288,6 +296,7 @@
     <value lang="ES">pr??ximos d??as</value>
     <value lang="CA">propers dies</value>
     <value lang="NL">komende dagen</value>
+    <value lang="DK">De kommende dage</value>
    </textarea>
    <textarea name="date1" draworder="5" align="center">
     <context>2</context>
@@ -313,6 +322,7 @@
     <value lang="ES">MIN</value>
     <value lang="CA">MIN</value>
     <value lang="NL">MIN</value>
+    <value lang="DK">MIN</value>
    </textarea>
    <textarea name="hilbl1" draworder="5" align="center">
     <context>2</context>
@@ -322,6 +332,7 @@
     <value lang="CA">MAX</value>
     <value lang="ES">MAX</value>
     <value lang="NL">MAX</value>
+    <value lang="DK">MAX</value>
    </textarea>
    <textarea name="low1" draworder="5" align="center">
     <context>2</context>
@@ -359,6 +370,7 @@
     <value lang="ES">MIN</value>
     <value lang="CA">MIN</value>
     <value lang="NL">MIN</value>
+    <value lang="DK">MIN</value>
    </textarea>
    <textarea name="hilbl2" draworder="5" align="center">
     <context>2</context>
@@ -368,6 +380,7 @@
     <value lang="ES">MAX</value>
     <value lang="CA">MAX</value>
     <value lang="NL">MAX</value>
+    <value lang="DK">MAX</value>
    </textarea>
    <textarea name="low2" draworder="5" align="center">
     <context>2</context>
@@ -405,6 +418,7 @@
     <value lang="ES">MIN</value>
     <value lang="CA">MIN</value>
     <value lang="NL">MIN</value>
+    <value lang="DK">MIN</value>
    </textarea>
    <textarea name="hilbl3" draworder="5" align="center">
     <context>2</context>
@@ -414,6 +428,7 @@
     <value lang="ES">MAX</value>
     <value lang="CA">MAX</value>
     <value lang="NL">MAX</value>
+    <value lang="DK">MAX</value>
    </textarea>
    <textarea name="low3" draworder="5" align="center">
     <context>2</context>
@@ -448,6 +463,7 @@
     <value lang="ES">previsi??n para hoy</value>
     <value lang="CA">previsi?? per a avui</value>
     <value lang="NL">vandaag</value>
+    <value lang="DK">Dagens vejrudsigt</value>
    </textarea>
    <textarea name="updatetime-3" draworder="5">
     <context>3</context>
@@ -482,6 +498,7 @@
     <value lang="ES">previsi??n para ma??ana</value>
     <value lang="CA">previsi?? per dem??</value>
     <value lang="NL">morgen</value>
+    <value lang="DK">Smugkig p? i morgen</value>
    </textarea>
    <textarea name="forecastlbl" draworder="5">
     <context>4</context>
@@ -491,6 +508,7 @@
     <value lang="ES">Previsi??n para el</value>
     <value lang="ES">Previsi?? per al</value>
     <value lang="NL">Verwachtingen voor</value>
+    <value lang="NL">Vejrudsigt for</value>
    </textarea>
    <textarea name="forecastdate" draworder="5">
     <context>4</context>
@@ -534,6 +552,7 @@
     <value lang="ES">Imagen del radar</value>
     <value lang="CA">Imatge del radar</value>
     <value lang="NL">Doppler Radar</value>
+    <value lang="DK">Doppler Radar</value>
    </textarea>
    <textarea name="err1" draworder="5" align="center">
     <context>5</context>
@@ -543,6 +562,7 @@
     <value lang="ES">Mapa no disponible</value>
     <value lang="CA">Mapa no disponible</value>
     <value lang="NL">Weerkaart niet beschikbaar</value>
+    <value lang="DK">Kortet er ikke tilg?ngeligt</value>
    </textarea>
    <image name="radarbk" draworder="4">
     <context>5</context>
@@ -588,6 +608,7 @@
     <value lang="ES">Configuraci??n de "El Tiempo"</value>
     <value lang="CA">Configuraci?? de "El Temps"</value>
     <value lang="NL">Configuratie "Het Weer"</value>
+    <value lang="DK">Vejr ops?tning"</value>
    </textarea>
    <textarea name="help" draworder="7" align="center">
     <font>weatherdata</font>
@@ -611,6 +632,7 @@
     <value lang="ES">Para guardar, pulse 'i' - para cancelar, para cancelar salga</value>
     <value lang="CA">Per a guardar, premi 'i' - per cancel-lar, surti</value>
     <value lang="NL">Druk 'i' om op te slaan - druk escape om te annuleren</value>
+    <value lang="DK">Gem med 'i' - afbryd med ESCape</value>
     <area>47,350,200,150</area>
     <multiline>yes</multiline>
    </textarea>
-------------- next part --------------
<!DOCTYPE TS><TS>
<context>
  <name>Weather</name>
  <message>
    <source> is invalid)</source>
    <translation>er ugyldig)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>  No Location Set, Please read the README</source>
    <translation>  Ingen lokation sat. L??s venligst README filen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Configuring MythWeather...</source>
    <translation>Konfigurerer MythWeather...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the right arrow key to select unit conversion...</source>
    <translation>Brug pil til h??jre til at v??lge enheds konvertering med...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weather Units</source>
    <translation>Vejr enheder</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Location</source>
    <translation>Lokation</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Aggressiveness</source>
    <translation>Aggresivitet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Configuration Saved...</source>
    <translation>Konfiguration gemt...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Retrieving weather data...</source>
    <translation>Henter vejr oplysninger...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the right arrow key to select your location...</source>
    <translation>Brug pil til h??jre til at v??lge din lokation...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use the right arrow key to select the aggressiveness level...</source>
    <translation>Brug pil til h??jre til at v??lge aggresivitets niveau...</translation>
  </message>
  <message>
    <source> 1 High Speed Connection</source>
    <translation> 1 H??j-hastigheds forbindelse</translation>
  </message>
  <message>
    <source> 8 Medium Speed Connection</source>
    <translation> 8 Mellem-hastigheds forbindelse</translation>
  </message>
  <message>
    <source> 15 Low Speed Connection</source>
    <translation> 15 Lav-hastigheds forbindelse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Obtaining initial weather data...</source>
    <translation>Henter indledende vejr oplysninger...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Updating weather data...</source>
    <translation>Opdaterer vejr data...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Calm</source>
    <translation>Roligt</translation>
  </message>
  <message>
    <source> at </source>
    <translation> ved </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unlimited</source>
    <translation>Ubegr??nset</translation>
  </message>
  <message>
    <source> (minimal)</source>
    <translation> (minimalt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source> (moderate)</source>
    <translation> (moderat)</translation>
  </message>
  <message>
    <source> (high)</source>
    <translation> (h??j)</translation>
  </message>
  <message>
    <source> (extreme)</source>
    <translation> (ekstrem)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Today a high of </source>
    <translation>Dagens h??jeste temperatur </translation>
  </message>
  <message>
    <source> and a low of </source>
    <translation> og den laveste bliver ca. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>. Currently there is a humidity of </source>
    <translation>. Lige nu er der er en luftfugtighed p?? </translation>
  </message>
  <message>
    <source>% and the winds are</source>
    <translation>% og vinden bl??ser</translation>
  </message>
  <message>
    <source> calm.</source>
    <translation>roligt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> coming in at </source>
    <translation> kommer ind med </translation>
  </message>
  <message>
    <source> mph from the </source>
    <translation> mph fra </translation>
  </message>
  <message>
    <source> Km/h from the </source>
    <translation> Km/t fra </translation>
  </message>
  <message>
    <source> Visibility will be unlimited for today.</source>
    <translation> Synbarheden vil v??re ubegr??nset idag.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> Visibility conditions are unknown.</source>
    <translation> Synbarheds tilstanden er ukendt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> There will be a visibility of </source>
    <translation> Der vil v??re en sigtbarhed p?? </translation>
  </message>
  <message>
    <source> miles.</source>
    <translation> mil.</translation>
  </message>
  <message>
    <source> km.</source>
    <translation> km.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SUN</source>
    <translation>S?N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sunday</source>
    <translation>S??ndag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>MON</source>
    <translation>MAN</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Monday</source>
    <translation>Mandag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>TUE</source>
    <translation>TIR</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tuesday</source>
    <translation>Tirsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>WED</source>
    <translation>ONS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wednesday</source>
    <translation>Onsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>THU</source>
    <translation>TOR</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Thursday</source>
    <translation>Torsdag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>FRI</source>
    <translation>FRE</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Friday</source>
    <translation>Fredag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SAT</source>
    <translation>L?R</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Saturday</source>
    <translation>L??rdag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date Error</source>
    <translation>Dato fejl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tomorrow expect a high of </source>
    <translation>I morgen n??r temperaturerne op omkring </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Expected conditions: </source>
    <translation>Forventede forhold:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weather data from: </source>
    <translation>Vejr data fra:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Updating...</source>
    <translation>Opdaterer...</translation>
  </message>
  <message>
    <source> (Not All Information Available)</source>
    <translation> (Ikke al information er tilg??ngelig)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>*** Invalid Area ID Entered *** Use a valid area id.</source>
    <translation>*** Ugyldigt omr??de ID indtastet *** Brug et gyldigt omr??de id.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weather Data Not Available</source>
    <translation>Vejr data ikke tilg??ngelig</translation>
  </message>
  <message>
    <source>!!! Timeout Limit !!! Change aggressiveness level.</source>
    <translation>!!! Tidsgr??nsen udl??b !!! S??t et andet aggressivitets niveau.</translation>
  </message>
</context>
</TS>


More information about the mythtv-dev mailing list